Старокостянтинівський міськміжрайонний відділ

ДУ "Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України"

Старокостянтинівський міськміжрайонний відділ

   Відповідно до ,,Плану моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навча-льних закладів на 2018 рік”, фахівцями Старокостянтинівського міськміжрайонного відділу ДУ,,Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” 20 вересня 2018р. були проведені моніторингові лабораторні дослідження у хірургічному відді-ленні Старосинявської ЦРЛ.
      Були проведені наступні моніторингові дослідження:
– відібрані 15 змивів на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми – ви-явлені умовно-патогенні мікроорганізми у 3 змивах;
– проведено 4 дослідження на стерильність хірургічного, перев’язувального матеріалу, інструментарію – всі мед вироби стерильні;
– проведений контроль роботи 2 стерилізаторів – росту тест-культур не вияв-лено (тобто робота стерилізаторів ефективна);
– відібрані 2 проби дезрозчинів на ступінь мікробної контамінації – розчини не контаміновані мікрофлорою;
– обстежено 6 осіб персоналу на носійство патогенного стафілококу – в 4 працівників зі слизу носа виділений патогенний стафілокок.

   Про результати досліджень письмово повідомлений керівник лікувального закладу з наданням протоколів досліджень та пропозицій для усунення виявлених відхилень і вжиття відповідних заходів.

Помічник лікаря-епідеміолога
Старокостянтинівського міськміжрайонного
відділу ДУ ,,Хмельницький обласний
лабораторний центр МОЗ України”                                 О.П. Броншвагер

1Shares

   В Старокостянтинівському районі з 01.01.2018р. по 01.10.2018р. захворіло на кір 6 осіб, з них 3 дорослих, 3 дітей. Серед захворівших діти у віковій категорії 1-4 роки – 2 дитини, та 1 дитина у віковій категорії 15-17 років. Випадки кору реєструвались в с. Грибенинка – 1 випадок, 1 випадок в с. Ладиги, 1 випадок с. Раштівка, 1 випадок в с. Половинники, 1 випадок в с. Воронківці та 1 випадок в м. Старокостянтинів.
   Питома вага щеплених серед захворівших становить 66,0%. Чотири випадки кору лабораторно підтверджені – у хворих виявлено IgM до кору; в двох випадках лабораторно кір не підтверджений.
   В Старосинявському районі з 01.01.2018р. по 01.10.2018р. захворіло на кір 17 осіб. З них 7 – дорослих та 10 дітей. Серед захворівших дітей 2 (двоє) у віковій категорії 0-1 рік, 2 (двоє) дітей у віковій категорії 5-9 років, 2 (двоє) дітей у віковій категорії 10-14 років, та 4 (четверо) дітей у віковій категорії 15-17 років. Випадки кору реєструвались в смт. Стара Синява – 2 випадки, с. Уласово-Русанівка – 5 випадків, с. Подоляни – 2 випадки, с. Сьомаки – 2 випадки, с. Залісся – 2 випадок, в с. Липки – 2 випадки, с. Пасічна – 1 випадок, та в с. Нова Синявка 1 випадок.
   Питома вага щеплених серед захворівших становить 82,35%. 15 випадків кору лабораторно підтверджені – у хворих виявлено IgM до кору, в одному випадку лабораторно кір не підтверджений, ще по 1 випадку лабораторні обстеження тривають.

в.о. Завідувача відділом                    Т.М. Ніконішина

0Shares

      За 8 місяців 2018 року в Старокостянтинівському районі зареєстровано 30 випадків ГЕК – гастроентероколітів (інтенсивний показник 46,9 на 100 тис. населен-ня) проти 16 випадків (інтенсивний показник 24,8) за аналогічний період минулого року. В порівняні з аналогічним періодом минулого року відбувся ріст захворюва-ності гастроентероколітами на 87%. Із загальної суми гастроентероколітів 24 випад-ків викликані встановленими збудниками (інтенсивний показник 37,6 на 100 тис. населення); залишаються високими показники захворюваності ротавірусними енте-ритами, питома вага яких складає 76,4% від загальної кількості захворілих (26,6 на 100 тис. населення). 6 випадків гастроентероколітів викликані невстановленими збудниками (9,4 на 100 тис. населення). З 30 хворих гастроентероколітами 21 – меш-канці міста (70,0%), 9 – мешканці сільських населених пунктів (30,0%).
    Серед захворівших 26 дітей (86,6%, інтенсивний показник 206,0 на 100 тис. дитячого населення). Найбільш ураженою є вікова група від 1 до 4 років – 15 дітей, 10 з яких відносяться до категорії неорганізованого дитинства, а 5 відвідують організовані колективи в м.Старокостянтинів (ДНЗ №2, ДНЗ №6 (2 хворих), ДНЗ №7, ДНЗ №8).
    Ймовірними факторами передачі в 62,4% випадках стали харчові продукти, придбані в мережі торгівлі та домашнього походження.
     Серед декретованих контингентів випадки захворювань на ГЕК не реєструва-лись. В серпні місяці зареєстроване сімейне вогнище захворювання ротавірусним ентеритом з 3-ма випадками , групових випадків, спалахів гострих кишкових інфек-цій не зареєстровано.
     За 8 місяців поточного року в районі зареєстровано 4 випадки сальмонельозу (інтенсивний показник 6,3 на 100 тис. населення) проти 2 випадків (інтенсивний по-казник 3,1) за аналогічний період минулого року, також зареєстровано 1 випадок бактеріальної дизентерії (інтенсивний показник 1,6 на 100 тис. населення), в 2017 році випадки дизентерії не реєструвались.
    Фахівцями Старокостянтинівського міськміжрайонного лабораторного відді-лу ДУ ,,Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” у всіх вогни-щах проведене епідеміологічне розслідування з комплексом протиепідемічних та дезінфекційних заходів.
    При проведенні епідеміологічного розслідування у вогнищах гострих киш-кових інфекцій фахівцями Старокостянтинівського міськміжрайонного лаборатор-ного відділу ДУ ,,Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” про-водиться санітарно-освітня робота у вигляді бесід з захворівшими та членами їх сі-мей, а також розроблена пам’ятка по запобіганню цих захворювань.

Помічник лікаря-епідеміолога
Старокостянтинівського міськміжрайонного
відділу ДУ ,,Хмельницький обласний
лабораторний центр МОЗ України”                                 М.М. Десятнюк

0Shares

   Відповідно до ,,Плану моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів на 2018 рік”, фахівцями Старокостянтинівського міськміжрайонного відділу ДУ,,Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” у 18 вересня були проведені лабораторні дослідження у відділеннях стаціонару хірургічного профілю Старокостянтинівської ЦРЛ.
  В відділеннях стаціонару (пологовому, гінекологічному, хірургічному, травматологічному реанімаційному) були проведені наступні моніторингові дослідження:
– відібрано 40 змивів на умовно-патогенні та патогенні мікроорганізми;
– проведено 6 досліджень на стерильність хірургічного, перев’язувального матеріалу, інструментарію;
– проведено контроль роботи 6 стерилізаторів;
– відібрано 3 проби дезрозчинів на ступінь мікробної контамінації;
– обстежено 15 осіб персоналу на носійство патогенного стафілококу.
  Про результати досліджень письмово повідомлений керівник лікувального закладу з наданням протоколів досліджень для усунення виявлених відхилень і вжиття відповідних заходів.

Помічник лікаря-епідеміолога
Старокостянтинівського
міськміжрайонного відділу
ДУ ,,Хмельницький обласний
лабораторний центр МОЗ України”                              О.П. Броншвагер

0Shares

      Повітря є джерелом кисню, постійне надходження якого в організм потрібне для окислювальних процесів та збереження життя.
   Доросла людина протягом доби вдихає 15-30м3 повітря, чистота (якість) якого має дуже велике значення для здоров’я. Навіть незначні домішки шкідливих речовин негативно діють на здоров’я людини.
  Основними токсичними речовинами, які постійно визначаються в атмосферному повітрі міст, є оксиди сірки, азоту, вуглецю, формальдегід, пил різного походження.
      Атмосферне повітря міст забруднюють викиди промислових підприємств та автомобільного транспорту, паління та просте спалювання опалого листя. Частка автотранспорту в забрудненні атмосферного повітря становить близько 70% від суми забруднювачів повітряного середовища міст. Вихлопні гази автотранспорту містять оксид вуглецю, оксиданти (продукти трансформації оксидів азоту), вуглеводні (бенз(а)пірен), свинець, сажу. Концентрація названих вище токсичних речовин зале-жить ще й від інтенсивності транспортного потоку, озеленення вулиць, планування забудови мікрорайонів. На відміну від промислових джерел, автомобіль є пересувним джерелом забруднення і його дія поширюється на житлові райони та місця відпочинку. Автомобільні викиди поширюються на рівні органів дихання людини і процес їх роз-сіювання повільно перебігає в міській забудові.
    Фахівці Старокостянтинівського міськміжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ “Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” проводять систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста. Так, згідно плану моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середо-вища на 2018р., за вісім місяців 2018р. проведено дослідження 60 проб атмосферного повітря на вулицях міста з інтенсивним автомобільним рухом.
  Оцінку стану забруднення атмосферного повітря проводять шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями речовин, наведеними в Гігієні-чних нормативах 2.2.6-184-2013 “Орієнтовано безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруд-нюючих речовин в атмосферному повітрі”, “Гранично допустимі концентрації хіміч-них і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст” затверджених по-становою №15 від 03.03.15р. т.в.о. головного державного санітарного лікаря України.
   Концентрації забруднюючих атмосферне повітря досліджених хімічних речо-вин (азоту диоксиду, ангідриду сірчистого, формальдегіду, вуглецю оксиду) і пилу в точках відбору проб повітря в адміністративно – житлових мікрорайонах м. Старокос-тянтинова знаходяться в межах їх гранично-допустимих концентрацій.
  За результатами моніторингових досліджень міському голові надано відповідну інформацію та протоколи лабораторних досліджень.

Фельдшер санітарний Старокостянтинівського
міськміжрайонного відділу
ДУ „Хмельницький обласний лабораторний центр
МОЗ України”                          Л.А. Леник

0Shares

    Щороку в теплу пору року (червень-вересень) при підвищенні температури води у водоймах до +16оС та з метою моніторингу безпечності води водойм проводиться періодичний забір води річкової та стічної з різних об’єктів довкілля для дослідження в мікробіологічній лабораторії Старокостянтинівського міськміжрайонного відділу ДУ „Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” на наявність холерних вібріонів (т.зв. Ф. 30).
   В м. Старокостянтинів для забору проб води встановлені 5 контрольних точок:
– точка №1 – місце злиття річок Ікопоть та Случ в зоні міського пляжу м. Старокостянтинів;
– точка №2: р. Случ – 500 м нижче місця випуску очищених стічних вод з міських каналізаційних очисних споруд;
– точка №3 – міські каналізаційні очисні споруди (усереднювач ОС) – відбирається стічна вода до очищення;
– точка №4 – стічна вода з інфекційного відділення центральної райлікарні;
– точка №5 – водойма (став) на р. Шахівка (притока р. Случ).
   Забір води проводиться двічі на місяць протягом всього теплого періоду року. З 04.06.2018 року по 10.09.2018 року відібрано та досліджено на холеру 29 проб води (в т.ч. 21 проба води з відкритих водойм та 8 проб води стічної). За результатами дослідження відібраних проб води холерні вібріони не виявлені.

Помічник лікаря-епідеміолога
Старокостянтинівського
міськміжрайонного відділу
ДУ ,,Хмельницький обласний
лабораторний центр МОЗ України”                           О.П. Броншвагер

0Shares

   В Старокостянтинівському районі з 01.01.2018р. по 01.09.2018р. захворіло на кір 6 осіб, з них 3 дорослих, 3 дітей. Серед захворівших діти у віковій категорії 1-4 роки – 2 дитини, та 1 ди-тина у віковій категорії 15-17 років. Випадки кору реєструвались в с. Грибенинка – 1 випадок, 1 випадок в с. Ладиги, 1 випадок с. Раштівка, 1 випадок в с. Половинники, 1 випадок в с. Воронківці та 1 випадок в м. Старокостянтинів.
  Питома вага щеплених серед захворівших становить 66,0%. Чотири випадки кору лабора-торно підтверджені – у хворих виявлено IgM до кору; в двох випадках лабораторно кір не підтверджений.
   В Старосинявському районі з 01.01.2018р. по 01.09.2018р. захворіло на кір 16 осіб. З них 6 – дорослих та 10 дітей. Серед захворівших дітей 2 (двоє) у віковій категорії 0-1 рік, 2 (двоє) дітей у віковій категорії 5-9 років, 2 (двоє) дітей у віковій категорії 10-14 років, та 4 (четверо) дітей у віковій категорії 15-17 років. Випадки кору реєструвались в смт. Стара Синява – 2 випадки, с. Уласово-Русанівка – 5 випадків, с. Подоляни – 2 випадки, с. Сьомаки – 2 випадки, с. Залісся – 2 випа-док, в с. Липки – 2 випадки, та в с. Нова Синявка 1 випадок.
   Питома вага щеплених серед захворівших становить 81,25%. 15 випадків кору лабораторно підтверджені – у хворих виявлено IgM до кору, в одному випадку лабораторно кір не підтверджений.

Т.в.о. завідувача відділом                  Т.М. Ніконішина

0Shares

   Купальний сезон на пляжі в м. Старокостянтинові офіційно завершується 1 вересня 2018р., а ще погодні умови останнього тижня серпня місяця не сприяли від-починку біля водойм. Протягом всього офіційного купального сезону Старокостянтинівський міськміжрайонний відділ ДУ „Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” проводив дослідження об’єктів навколишнього середовища на пляжі, відслідковував на ньому якість води річкової, щоб відпочинок був максимально комфортним і безпечним для людей.
   Пропонуємо увазі відпочиваючих на пляжі міста активних громадян-„екстре-малів” результат останніх досліджень води річкової на показники епідемічної без-пеки, відібраній в місці злиття річок Случ та Ікопоть на міському пляжі – проба води річкової, відібрана 27 серпня 2018р., відповідає вимогам дод. 11 ДСП №173-96 „Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів” по мікро-біологічних показниках.
   Протоколи з результатами моніторингових досліджень води річкової протягом всього офіційного купального сезону надсилалися керівнику підприємства-балансоутримувача пляжу – начальнику Старокостян-тинівського КРБШП (комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства), та копія – міському голові м.Старокостянтинів,- для їх інформування та вжиття відповідних обмежувальних заходів в разі потреби. Також інформація щодо якості води річок Случ та Ікопоть розміщувалася на інформаційних стендах міського пляжу.
   В цілому сезон пройшов благополучно, гострих інфекційних захворювань та отруєнь, пов’язаних з відпочинком на міському пляжі, не було зареєстровано.
   Отже – всім гарного здоров’я і настрою, до наступного купального сезону в 2019р.!

Фельдшер санітарний Старокостянтинівського
міськміжрайонного відділу ДУ „Хмельницкий
обласний лабораторний центр МОЗ України”                                   Л.А. Леник

0Shares

   Водопостачання населення м. Старокостянтинова здійснюється в основному з комунального водогону КП ВКГ „Водоканал” із забором підземних вод з їх артезіанських свердловин, а також з відомчих водогонів, та децентралізованого водопостачання – з криниць громадського користування та індивідуальних криниць.
   Показники безпечності та якості питної води регламентуються Державними санітарними нормами та правилами „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-2010). Питна вода повинна відповідати гі-гієнічним вимогам, а саме: бути безпечною в епідемічному та радіологічному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад.
    Гігієнічну оцінку безпечності та якості питної води проводять за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками.
   Якість води, в основному, залежить від санітарного стану навколишнього середовища. Сільське господарство, промислове виробництво, побутові і промислові відходи, потрапляючи в навколишнє середовище, негативно впливають на якість води.
   Гарантоване забезпечення доброякісною водою можливо лише в результаті виконання гігієнічних норм при розвитку виробництва і повинно супроводжуватися захистом навколишнього середовища. Надійний захист підземного водного резервуару забезпечують зони санітарної охорони.
  В питній воді централізованого водопостачання визначається 18 основних сані-тарно-хімічних показників якості води, а саме запах, присмак, забарвленість, каламутність, амоній, нітрити, нітрати, водневий показник рН, окислюваність перманганатна, лужність, загальна жорсткість, хлориди, сухий залишок, сульфати, залізо загальне, мідь, фториди, миш’як, марганець, а також мікробіологічні показники – загальне мікробне число, загальні колі форми (ЗКФ), Еh. соli, ентерококи.
   Згідно з „Планом моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища… на 2018р.” фахівцями Старокостянтинівського міськміжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ „Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” проводяться моніторингові дослідження води питної водопровідної з її відбором на ВНС (водонасосних станціях) Старокостянтинівського КП ВКГ „Водоканал” з періодичністю 1 раз в квартал.
    Так, 27.03.2018р., 19.06.2018р., 15.08.2018р. відбирались проби води питної водопровідної на ВНС №1, ВНС №2 та ВНС №3 КП ВКГ „Водоканал” для досліджень на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники; всі відібрані проби води питної по всіх досліджених мікробіологічних та органолептичних, фізико-хімічних і фізіологічних показниках відповідали вимогам дод. 2, 4 ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” та технологічного регламенту (частина „Робоча програма досліджень питної води на період 2016-2019рр.”), розробленого КП ВКГ „Водоканал” згідно з умовами табл. 1 дод. 2 ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Фельдшер санітарний
Старокостянтинівського міськміжрайонного відділу                        Л.А. Леник

0Shares

   Купальний сезон на пляжі в м. Старокостянтинові офіційно завершується 1 вересня 2018р., тим більше що справжня літня спека в серпні місяці ще сприяє відпочинку біля водойм. В офіційний купальний сезон Старокостянтинівський міськміжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ „Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” проводить дослідження об’єктів навколиш-нього середовища на пляжі, відслідковує на ньому якість води річкової, щоб від-починок був максимально комфортним і безпечним для людей.
   Пропонуємо увазі відпочиваючих на пляжі міста результат останніх дослі-джень води річкової на показники епідемічної безпеки, відібраній в місці злиття річок Случ та Ікопоть на міському пляжі:
  – проба води річкової, відібрана 13.08. 2018р., відповідає вимогам дод. 11 ДСП №173-96 „Державні санітарні правила планування та забудови на-селених пунктів” по мікробіологічних показниках.
  Протоколи з результатами моніторингових досліджень води річкової над-силалися керівнику підприємства – балансоутримувача пляжу – начальнику Ста-рокостянтинівського КРБШП (комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства) та міському голові м.Старокостянтинів. Також інформація щодо якості води річок Случ та Ікопоть розміщується на інформаційних стендах місь-кого пляжу.

Фельдшер санітарний Старокостянтинівського
міськміжрайонного відділу ДУ „Хмельницький
обласний лабораторний центр МОЗ України”                        Л.А. Леник

0Shares
Loading...