Про безпечність та якість колодязної води в Городоцькому районі

   Городоцьке районне лабораторне відділення ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України» щороку проводить моніторингові дослідження води з криниць громадського користування та криниць індивідуального користування за зверненнями громадян. Відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною” – питна вода повинна відповідати таким гігієнічним вимогам: бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний
    За результатами проведених лабораторних досліджень проаналізовано стан якості і безпечності криничної питної води В Городоцькому районі. В поточному році 12,4 % досліджених проб не відповідають вимогам ДСанПiН 2.2.4-171-10. По санітарно-хімічним показникам найбільше відхилень, по загальній жорсткості – діапазон відхилень більше норми від 1,2 до 2,2рази, та вмісту нітратів – більше норми від 1,2 до 4 разів. По мікробіологічних показниках відхилення від норм зафіксовано в 10,8% проб води, що свідчить про недостатню увагу керівників сільських громад до питань забезпечення якісного водопостачання населення, в т.ч. організації і проведення щорічного очищення криниць і дезінфекції води в них.
   Про результати лабораторних досліджень були проінформовані голови громад. Статтею 9 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» передбачено, що у разі, коли питна вода має відхилення за показниками від державного стандарту, органи місцевого самоврядування інформують споживачів про її якість та вживають заходів, пов’язаних з відверненням загрози здоров’ю людей.
 Через недотримання санітарно-гігієнічних правил, недоброякісне водопостачання можливе загострення епідеміологічної ситуації, зростання захворюваності на гепатит та гострі кишкові інфекційні хвороби. Органам місцевого самоврядування, необхідно більше уваги приділяти питанням утримання та профілактичної дезінфекції джерел водопостачання, систематичного проведення лабораторного контролю якості питної води.

Завідувач Городоцьким районним
лабораторним відділенням
ДУ «Хмельницький ОЛЦ МОЗ України»                      О.Попович

0Shares